Spotkania młodzieżowe

 Pragniemy wspólnie odkrywać prawdziwe oblicze Chrystusa !

„Czyż to nie w Chrystusie kryje się sekret prawdziwej wolności i głębokiej radości serca?
Czyż to nie Chrystus jest najlepszym przyjacielem i zarazem wychowawcą każdej prawdziwej przyjaźni?

Jeżeli ukazuje się młodym prawdziwe oblicze Chrystusa, oni dostrzegają w Nim przekonującą odpowiedź na swoje pytania i potrafią przyjąć Jego orędzie, choć jest trudne i naznaczone przez Krzyż. Dlatego odpowiadając na ich entuzjazm nie wahałem się zażądać od nich, aby dokonali radykalnego wyboru wiary i życia, i wskazałem im porywające zadanie: mają się stawać „stróżami poranka” (por. Iz 21,11-12), zwiastującymi brzask nowego tysiąclecia.”
(Jan Paweł II, Novo Millennio Ineunte p.9)

Pragniemy wspólnie odkrywać prawdziwe oblicze Chrystusa

- podczas oazy letniej
- podczas oazy jesiennej
- podczas spotkań w ciągu roku szkolnego

Teraz jeszcze pragnę zwrócić się do młodzieży,
która szczególnie umiłowała te strony
i tutaj szuka nie tylko fizycznego wytchnienia,
ale także duchowego odpoczynku.

Odpocząć – napisał kiedyś Norwid – to znaczy począć na nowo.
Duchowy odpoczynek człowieka -
jak słusznie wyczuwają to liczne środowiska młodych -
musi prowadzić do odnalezienia i wypracowania w sobie
owego nowego stworzenia, o którym mówi święty Paweł.
Droga do tego wiedzie poprzez Słowo Boże
odczytywane i celebrowane z wiarą i miłością,
i poprzez uczestnictwo w sakramentach, a nade wszystko w Eucharystii.
Droga do tego wiedzie poprzez rozumienie i realizację wspólnoty,
czyli komunii z ludźmi,
która rodzi się z komunii z Chrystusem, z Eucharystii.
Droga do tego wiedzie także
poprzez zrozumienie i realizację ewangelicznej służby, czyli diakonii.
Obyście moi drodzy, nie ustawali w tym szlachetnym wysiłku,
który pozwala wam stawać się świadkami Chrystusa.
(Papież Jan Paweł II, Nowy Targ, 8.06.1979)

Możliwość komentowania jest wyłączona.