Ośrodek Marianum

Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie

 Od 25.03.1982 roku „MARIANUM” pracuje jako Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie, zwanego też Dziełem Niepokalanej, Matki Kościoła. Odtąd wielu ludzi znajduje tutaj, głównie przez udział w rekolekcjach zwanych oazami, odnowę i pogłębienie wiary, odkrywa nową motywację i sens życia oraz odnajduje i pogłębia duchową wolność i godność.

 W Ośrodku posługują osoby całkowicie oddane temu dziełu przez organizowanie różnego typu spotkań rekolekcyjnych na miejscu w ośrodku oraz na terenie całych Niemiec i poza granicami.

 W tym miejscu modlił się i pracował Założyciel Ruchu Światło-Życie Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), którego Jan Paweł II nazwał „gorliwym apostołem nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka”. Na miejscowym cmentarzu grób Sługi Bożego nawiedzali liczni pielgrzymi z Polski i z innych krajów. W dniu 28.03.2000, po dokonaniu tzw. Recognitio, przewieziono doczesne szczątki do Polski i złożono w grobowcu w Krościenku . Od 1995 roku toczy się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego; aktualnie zakończył się etap na płaszczyźnie diecezji i jest prowadzony dalszy etap w Rzymie.

 Ośrodek „Marianum” w Carlsbergu jest miejscem spotkań Polonii z całej Europy, jest „Małą Polską”, „Domem”, do którego z chęcią się wraca.

 ”MARIANUM” jest żywą i permanentną oazą modlitwy, gdzie codziennie sprawowana jest Eucharystia, odmawiany różaniec, jutrznia i nieszpory we wszystkich aktualnych intencjach.

 Każdy może tutaj znaleźć spokój, ciszę i inspirację do głębszej refleksji, odnowić i umocnić duchowo w oazie carlsberskiej siebie, swoje dzieci, rodzinę – przez odkrycie i przeżycie wartości wiary w przyjaznej atmosferze i wspólnocie z podobnie myślącymi i czującymi.

 „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”
Łk 8,21

Dodaj komentarz