Historia „Marianum” – początki dzieła

Początki dzieła  

Dzieło „Marianum” zrodziło się z troski naszych rodaków na obczyźnie o los polskich dzieci, o ich religijne wychowanie, o wychowanie w duchu kultury i tradycji narodowej.  

Kilka dat:
    *  1952 r. – Listopad.
      Na konferencji Księży Kapelanów Polskich Oddziałów Wartowniczych i Technicznych w Kaiserslautern zwrócił się ks. prałat Juliusz Janusz do obecnego na niej Col. J. B. Murphy, Chief – Chaplain USAREUR, z prośbą o pomoc finansową celem wzniesienia Domu Polskiego w Niemczech.
    * 1953 r. – Wielki Post. Katoliccy kapelani US Army przeprowadzają kwestę w swoich kościołach i kaplicach na terenie Niemiec, zbierają 25 tys. DM i oddają je na ww. cel.
    * 1953 r. – Lipiec. Zakup – przy asystencji prawnej niemieckiego Caritasverband Mannheim – domu z ogrodem w Carlsberg/Pfalz. Cena 24 tys. DM.
      Remont domu i kolonie letnie dla dzieci polskich w namiotach USA obok domu.
    * 1955/56 r. – Kompanie Wartownicze z okręgu Kaiserslautern wznoszą budynek „Domu Młodzieży Polskiej” z baraków ofiarowanych przez Armię Amerykańską. Kuchnia, sala jadalna, 2 sale sypialne na 50 dzieci, kaplica.
    * 1956 r. – Polskie Siostry Felicjanki z Detroit USA przybywają do Carlsbergu i obejmują kierownictwo „Marianum”. Rozbudowa zakupionego wcześniej domu na mieszkania dla Sióstr i Kapelana.
    * 1956-58 r. – Prowadzone są kolonie dla dzieci polskich na przemian z rekolekcjami dla dzieci i dorosłych oraz z kursami dla dziewcząt, a także rekolekcje sodalicyjne dla grup amerykańskich.
      1958 r. – 10 czerwca. Ks. infułat Edward Lubowiecki przedstawia propozycję, by „Marianum” było domem dla dzieci z rozbitych małżeństw polsko­niemieckich.
    * 1972 Zmiana celu „Marianum”.
      Przejęcie domu przez niemiecką opiekę społeczną,
      dom stał się międzynarodowy i międzywyznaniowy.
      Zanika język polski.
    * 1977 Wygasa umowa z Siostrami Felicjankami.
      Siostry opuszczają Carlsberg.
    * 1978 Umiera ks. prałat Juliusz Janusz, główny opiekun oraz inspirator gromadzenia funduszy na „Marianum”.
    * 1981 październik – Zamknięcie Domu Dziecka „Marianum” po 25 latach istnienia.
    * Zmierzch ? ? ?  

Od 25 marca 1982 zaczyna się nowy etap rozwoju dzieła,
zgodnie z pierwotną ideą fundatorów.  

Budowa „Marianum” 

W latach 1955-56 
Przystąpiono do renowacji i rozbudowy ofiarowanych przez Oddziały Wartownicze baraków wojskowych, pod kierunkiem ks. Arkadiusza Tyczyńskiego, pierwszego administratora „Marianum” z ramienia Kurii dla Polaków w Niemczech, a potem ks. Juliusza Janusza. Prace budowlane podejmują polscy żołnierze z Kompanii Wartowniczych w Kaiserslautern pod kierownictwem pułk. Stefana Piotrowskiego.  

Ofiarność na rzecz „Marianum”
Ofiary na rzecz „Marianum” zdobywano różnymi sposobami m. in. przez różnego rodzaju apele, odezwy i konkretne prośby kierowane do ludzi dobrej woli.  

Otwarcie „Marianum”   

12 lipca 1956 r. – Pierwsza Msza ow. w kaplicy „Marianum” odprawiona przez ks. infułata Edwarda Lubowieckiego, Wikariusza Generalnego J.E. Arcybiskupa Józefa Gawliny
25 sierpnia 1956 r. – uroczyste poświęcenie i otwarcie ośrodka i nadanie mu nazwy „MARIANUM”
Działalność Domu Dziecka
W czasie od roku 1956 do 1972 ponad 3000 polskich dzieci – sierot, półsierot z małżeństw rozbitych znalazło w „Marianum” dom, opiekę, wychowanie religijne,
narodowe.  

Siostry Felicjanki  

13 czerwca 1956 r. – Opiekun emigracji polskiej Ks. Arcybiskup Józef Gawlina zawiera w swojej siedzibie w Rzymie umowę z Matką Felicytą, przełożoną generalną Sióstr Felicjanek w sprawie prowadzenia zakładu dla dzieci o nazwie „Marianum” w Carlsbergu. Umowę zawarto na 21 lat.
27 lipca 1956 r. – Pierwsze 4 siostry Felicjanki z Detroit w USA z prowincji Livonia przybywają do Carlsbergu i obejmują opiekę nad tym dziełem.
Przez 20 lat Siostry Felicjanki prowadziły „Marianum” bezinteresownie, nie pobierając wynagrodzenia. Włożyły w to dzieło ogrom trudu – katechetycznego, wychowawczego, opiekuńczego, gospodarczo-administracyjnego. Prowincja Livonia i Generalat Sióstr Felicjanek wspierały „Marianum” również materialnie, wydając znaczne sumy pieniedzy. W „Marianum” pracowały między innymi siostry: S. Julia (pierwsza dyrektorka), S. Celina (druga dyrektorka), S. Lukrecja (trzecia dyrektorka) S. Klawera, S. Adalberta, S. Angela, S. Pasqualina.  

Kapłani zasłużeni dla dzieła „Marianum”  

Ks. Arcybiskup Józef Gawlina (1892­1964)
Ks. Infułat Edward Lubowiecki (1902-1975)
Ks. Prałat Juliusz Janusz (1906-1976)
Ks. Arkadiusz Tyczyński (1908-1985)
Ks. Antoni Budzyński (1918-1970)  

Znaczniejsi goście „Marianum”  

  27 sierpnia 1956r. – Po uroczystościach otwarcia odwiedził „Marianum” Adeodat Jan Kard. Piazza, Sekretarz ow. Kongregacji Konsystorialnej, który przybył tu wracając z Kolonii, gdzie był legatem papieskim na „Katholikentag”. Towarzyszył mu Biskup Ordynariusz ze Spiry (Speyer) Izydor Marek Emanuel oraz ks. infułat Edward Lubowiecki.
  10 sierpnia 1960 r. – Do „Marianum” przybywa Ks. Arcybiskup Józef Gawlina.
Wpis do księgi pamiątkowej „Marianum”  

Pan Bóg łaskaw. Widać to na przykładzie Domu Dziecka polskiego „Marianum”, którego początki i rozwój są dowodem opieki Najwyższego, a którego duch apostolski dzięki niestrudzonej i ofiarnej pracy Sióstr Felicjanek wyda wspaniałe owoce wśród dzieci naszych.
Szczęść Boże!
Z serdecznym błogosławieństwem
+Józef Gawlina
Arcybiskup – Opiekun Emigracji  

25 marca 1982  

„MARIANUM” staje się Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie.
Ruch Światło-Życie jest polskim ruchem katolickim, założonym przez Sługę Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987).
Ze względu na fakt, że 11 czerwca 1973 roku Kardynał Karol Wojtyła (obecny Papież Jan Paweł II) zawierzył cały Ruch Światło-Życie Niepokalanej Matce Kościoła, nosi on także nazwę: Dzieło Niepokalanej Matki Kościoła.
„Marianum” jest międzynarodowym centrum polskiego Ruchu oazowego Światło-Życie, z zadaniem szerzenia tego Ruchu i wspierania go w ramach duszpasterstwa polonijnego w Niemczech i w innych krajach.
Kolebką Ruchu i jego Centralą w Polsce jest Krościenko n. Dunajcem.

   Akt oddania „MARIANUM” 
        
    


Rozbudowa „Marianum” 

Figura Matki Bożej Fatimskiej

Występy dzieci

Dom Sióstr

Zagospodarowanie terenu po rozbudowie

Księża z dziećmi

Siostry Felicjanki z dziećmi  

Podczas uroczystości – rozmowy przy stole

Możliwość komentowania jest wyłączona.